Η Εταιρεία μας, πιστεύοντας στη δια βίου εκπαίδευση / μάθηση και επιδιώκοντας τη διαρκή επιμόρφωση, προσφέρει ολοκληρωμένα σεμινάρια στον τομέα  της εκπαίδευσης, των τεχνών  και του πολιτισμού. Σε μια εποχή που η οικονομικά προσιτή επιμόρφωση είναι το ζητούμενο όλων, εισάγουμε νέα θέματα και πρωτοποριακές προσεγγίσεις.

Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου, δίνουμε στους συμμετέχοντες πιστοποιητικό παρακολούθησης.

Η ΣυνΚίνησις διοργάνωσε με επιτυχία τα τελευταία χρόνια τα εξής σεμινάρια στην Ελλάδα και στην Κύπρο:

« Το Θεατρικό Παιχνίδι στην εκπαίδευση», 2016 , Λεμεσός
«Το Θεατρικό Παιχνίδι στην εκπαίδευση», 2016-2017 & 2017-2018 Αθήνα
« Τα συναισθήματα μέσα από την ποίηση και τη λογοτεχνία», 2017-2019, Αθήνα.